BACK-DATE ZAKAT

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDINGAN HUKUM SYARAK

PEMBERIAN “BACK-DATED” (TARIKH KE BELAKANG) TARIKH RESIT BAGI PEMBAYARAN ZAKAT YANG DIBUAT DALAM BULAN JANUARI KEPADA TARIKH BULAN DISEMBER

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke- 094/2015 yang bersidang pada 11 November 2015 telah memutuskan bahawa:

  1. TIDAK BERSETUJU pemberian “back-dated” (tarikh ke belakang) tarikh resit bagi pembayaran zakat yang dibuat dalam bulan Januari kepada tarikh bulan Disember.

Bertarikh 11 November 2015
MJKPHSWP Kali ke 094/2015

DATUK DR ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI
Pengerusi
Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak
Wilayah Persekutuan

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *