BAYAR ZAKAT GUNA KAD KREDIT

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDINGAN HUKUM SYARAK

HUKUM PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI KAD
KREDIT ISLAMIK & KONVENSIONAL

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke- 094/2015 yang bersidang pada 11 November 2015 telah memutuskan bahawa:

  1. MENGHARUSKAN bayaran zakat melalui kad kredit Islamik dan MENOLAK pembayaran zakat melalui kad credit Konvensional; dan
  2. Supaya kertas cadangan ini dibentang didalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan untuk tujuan penyelarasan diseluruh Malaysia.

Bertarikh 11 November 2015
MJKPHSWP Kali ke 094/2015

DATUK DR ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI
Pengerusi
Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak
Wilayah Persekutuan

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *