Mengapa unit-unit emas disimpan oleh Koperasi?

Antara matlamat Koperasi adalah untuk menyediakan pelbagai saluran untuk anda menggunakan unit-unit emas anda, maka tidak perlu lagi dicairkan unit-unit emas anda kembali ke Ringgit …

fullazzahabimy22

Musharakah Exchange realization example [equity.indigogo.com]