remove_action('wp_head', 'wp_generator'); Koperasi Az Zahabi Selangor Berhad