remove_action('wp_head', 'wp_generator'); Koperasi Az Zahabi Selangor Berhad

Jom bersama azzahabi.my

Assalaamualaikum

Kami menjemput tuan-tuan dan puan-puan serta saudari-saudari untuk menggunakan platform yg telah kami sediakan melalui koperasi.azzahabi.my

Platform yang Bebas RIBA dan

  1. membolehkan penyimpanan matawang, selagi ia masih di guna pakai,
  2. memudahkan penukaran simpanan ke dalam bentuk unit 0.1 g emas 999.9

Koperasi az-Zahabi Selangor akan memastikan keselamatan emas yang telah di miliki penyimpan dan berusaha untuk menambahkan lagi perkhidmatan koperasi dalam masa terdekat seperti berikut:

  1. pemindahan unit emas di antara akaun-akaun penyimpan
  2. kemudahan ar-rahnu secara online
  3. pengeluaran unit emas dalam bentuk produk emas sedia ada
  4. menyediakan akaun wakala dinar & dirham untuk penyimpan dan peniaga
  5. menyediakan online souk (market) dan
  6. penyelenggaraan logistik untuk urusniaga di souk.

Jom daftar di sini:


 

Leave a reply