AL-KAFI #1076: ADAKAH SETIAP ORANG BEKERJA WAJIB KELUAR ZAKAT

Soalan Assalamualaikum SS Dato’ Seri Mufti. Adakah setiap orangyang bekerja wajib mengeluarkan zakat? Jawapan Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagaikurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua.Selawat dan salam ke atas Nabi SAW, keluarga, sahabat danyang mengikut jejak langkahnya hingga hari kesudahan. Berkenaan persoalan di atas, Ya, apabila cukup dua perkara,iaitu haul…