BAYAR ZAKAT GUNA KAD KREDIT

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDINGAN HUKUM SYARAK HUKUM PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI KADKREDIT ISLAMIK & KONVENSIONAL Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke- 094/2015 yang bersidang pada 11 November 2015 telah memutuskan bahawa: MENGHARUSKAN bayaran zakat melalui kad kredit Islamik dan MENOLAK pembayaran zakat melalui kad credit Konvensional; dan Supaya kertas cadangan ini dibentang didalam…

BACK-DATE ZAKAT

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDINGAN HUKUM SYARAK PEMBERIAN “BACK-DATED” (TARIKH KE BELAKANG) TARIKH RESIT BAGI PEMBAYARAN ZAKAT YANG DIBUAT DALAM BULAN JANUARI KEPADA TARIKH BULAN DISEMBER Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke- 094/2015 yang bersidang pada 11 November 2015 telah memutuskan bahawa: TIDAK BERSETUJU pemberian “back-dated” (tarikh ke belakang) tarikh resit bagi pembayaran…

AL-KAFI #1076: ADAKAH SETIAP ORANG BEKERJA WAJIB KELUAR ZAKAT

Soalan Assalamualaikum SS Dato’ Seri Mufti. Adakah setiap orangyang bekerja wajib mengeluarkan zakat? Jawapan Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagaikurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua.Selawat dan salam ke atas Nabi SAW, keluarga, sahabat danyang mengikut jejak langkahnya hingga hari kesudahan. Berkenaan persoalan di atas, Ya, apabila cukup dua perkara,iaitu haul…